Mütercim-Tercümanlıkİngilizce Mütercim-Tercümanlık

İngilizce Mütercim-Tercümanlık

Tarihçe ve Program Tanıtımı

MÜ-İMT


Marmara Üniversitesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) lisans programı, 2006 senesinde Yabancı Diller Yüksekokulu’na bağlı bir 4 senelik program olarak kurulmuştur. Eğitim - Öğretime iki yıl Yabancı Diller Yüksekokulu çatısı altında devam ettikten sonra 2008 senesinde Fen-Edebiyat Fakültesi’ne geçmiştir. İlk mezunlarını 2010 senesinde vermiş olan lisans programımızın toplamda 261 mezunu vardır.

Programın eğitim dili İngilizce olup, müfredat Dil Dersleri, Çeviri Alan Dersleri ve Disiplinler Arası Dersler olmak üzere üç ana temel üzerine kuruludur. Müfredatımızda ikinci yabancı dil olarak 8 yarıyıl boyunca okutulan Zorunlu Yabancı Dil İspanyolca dersleri ve 5. yarıyıldan itibaren seçmeli Almanca ve Fransızca dersleri yer almaktadır.

Kültürler arası iletişimin en güçlü ve en etkin kanalı olarak çevirinin öneminin giderek daha fazla fark edilmesiyle, çevirmenin üstlendiği rol de eski yıllara göre farklılaşmıştır. Çevirmenlik dil bilmekten ziyade çok kültürlülükle özdeşleşmiş, küreselleşen dünyada iletişimde kilit önem kazanmıştır. Türkiye’de çeviriyle uğraşan pek çok kişi olmasına karşın, çevirinin sosyal ve kültürel boyutlarının farkında olan eğitimli çevirmen sayısının azlığı dikkat çekmektedir.  Lisans programımızın hedefi, öğrencilerine çeviriyle ilgili tüm alanlarda farkındalık kazandırmak, kuramsal bilgi birikimi beraberinde uygulamadan örnekler sunmak ve böylelikle ihtiyaç duyulan nitelikli çevirmenleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmektir.

 

Misyonumuz

Misyonumuz, mezunlarımıza mesleki başarıları için gerekli donanımı sağlamak amacıyla, çeviribilim alanındaki teorik ve pratik bilgilerini geliştirerek teknolojik ve iletişimsel yeterliliğin yanı sıra kültürlerarası yetkinlik ve araştırmacılığı teşvik etmektir.

 

Vizyonumuz

Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası düzeyde akademik çalışmalar ve gelişmiş akademi-sektör işbirliği yoluyla çeviribilim alanına katkıda bulunmaktır.

 

Mezunlarımız ve Çalışma Alanları


 

Mütercim Tercümanlık Bölümü mezunları, alandaki eğitimlerine yüksek lisans ve doktora düzeyinde devam ederek akademik kariyer yapma yolunda ilerleyebilecekleri gibi birçok kamu kuruluşu ve özel sektörde istihdam olanağına sahiptir.

Avrupa Birliği Bakanlığı ve Dış İşleri Bakanlığı başta olmak üzere, mezunlarımızın iş imkanına sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşları arasında en önde gelenler,  Kültür ve Turizm Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı gibi kurumların ilgili departmanları, belediyeler, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) ve Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) olarak sıralanabilir.

Kalkınma ajansları, elçilikler ve konsolosluklarda çalışma seçeneğine sahip olan mezunlarımız, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yazılı ve sözlü çeviri gerektiren ilgili kurum ve projelerde de görev alabilir, çeşitli konularda düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve konferanslarda taraflar arası iletişimi sağlayabilir.

Yayınevleri, dergiler, televizyon kanalları, gazeteler gibi basın-yayın kuruluşlarının yanı sıra mezunlarımız, çeviri bürolarında ya da tıp, hukuk, ekonomi, spor, otomotiv vb. kendine özgü terminolojiye sahip alanlarda serbest yazılı-sözlü çevirmen olarak çalışabilir.

Pedagojik formasyon sertifikası edinen mezunlarımız, gerek kamu gerekse özel eğitim-öğretim kurumlarında çalışma imkanına sahipken, bankalar, turizm sektörü, reklamcılık ve halkla ilişkiler gibi birçok alan ise mezunlarımızın istihdam seçenekleri arasında yer almaktadır.

Bu sayfa İngilizce Mütercim-Tercümanlık tarafından en son 20.09.2018 15:37:38 tarihinde güncellenmiştir.